โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย(BMI)

BMI : NAN bmi

อยู่ในเกณท์ :

ภาวะเสี่ยงต่อโรค :

BMI kg/m^2 อยู่ในเกณฑ์ ภาวะเสี่ยงต่อโรค
ระหว่าง 18.50 - 22.90 ปกติ(สุขภาพดี) เท่าคนปกติ
ระหว่าง 23 - 24.90 ท้วม/โรคอ้วนอันดับ 1 อันตรายระดับ 1
ระหว่าง 25 - 29.90 อ้วน/โรคอ้วนอันดับ 2 อันตรายระดับ 2
มากกว่า 30 อ้วนมาก/โรคอ้วนอันดับ 3 อันตรายระดับ 3