10 เรื่องที่เพื่อนยังไม่รู้
  1. เคยไปล่องแก่งที่สตูล แล้วไปติดยุในหนาม กับเพื่อนอีกคนถ้าไม่จับเถาวัลย์ อาจทำให้เพื่อนและหนู จมน้ำตายได้
  2. เคยเข้าไปซ่อนในเล้าไก่แล้วโดนตัวอะไรไม่รู้กัด เป้นผื่นทั่วตัว
  3. เคยโดนแกล้งให้กินไข่ต้มเน่า
  4. เคยเป็นหลีดแข่งประจำโรงเรียน
  5. เคยไปแข่งเป่าขลุ่ยได้ที่ 1 ของจังหวัด
  6. เคยวิ่งแข่งวิ่ง 1500 เมตร ได้ที่ 3 ของโรงเรียน
  7. เคยไม่อาบน้ำติดกัน 2 วัน
  8. เคยประกวดนางนพมาสได้ที่ 1
  9. เคยเอาขนมที่เพื่อนเพิ่งซื้อไปทิ้ง เพราะ เข้าใจว่าเพื่อนฝากทิ้งแต่จริงๆเพื่อนฝากให้ถือ