ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบัน แผนการเรียน/สาขา
อนุบาล 1 - อนุบาล 2 โรงเรียนราชเวชพิศาล -
ป.1 - ป.6 โรงเรียนราชเวชพิศาล -
มัธยมต้น - มัธยมปลาย โรงเรียนเสม็ดจวนวิยาคม วิทย์ - คณิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาการคอมพิวเตอร์