ประวัติส่วนตัว

	ดิฉันชื่อ :  นางสาวสายสุนี ศรีสุข
	
	รหัสนิสิต :  602021201 
	
	สาขา  :  วิทยาการคอมพิวเตอร์
	
	ชื่อเล่น :  บิว  
	
	อายุ :  20 ปี 
	
	เกิดวันจันทร์ ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541
	
	จบจากโรงเรียน เสม็ดจวนวิทยาคม
	
	ที่อยู่ 54/4 หมู่ 3 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
	
	เหตุผลที่มาเรียนที่นี้และเรียนสาขานี้
	
	1. ตอนนั้นสมัครเรียน 2 ที่ด้วยกัน 
	
        -มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : สอบติด สอบสัมภาษณ์ก็ผ่าน ผ่านทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีสุดๆ
	     	
	    -มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง : ตอนนั้นเพื่อนเลือกสมัครให้ ดิฉันก็โอเค เพื่อที่จะได้มีที่เรียน 
		  
      *ประสบการณ์ก็มีอยู่ว่า ได้ที่เรียนทั้ง 2 ที่ ในการตัดสินใจนั้น คิดนานหน่อย555 หนึ่งมหาลัยที่อยู่ในเมืองและอีกมหาลัยอยู่ใกล้บ้าน เป็นธรรมชาติ		  
		  
     
    2. ตัดสินใจมาเรียนที่นี้  เหตุผลเดียวคือใกล้บ้าน
	
    3. ที่เลือกเรียนสาขานี้ ดิฉันก็สนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อตอนเรียนมัธยมเห็นอาจารย์สอนแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรเยอะ ไม่ค่อยพบเขียนโปรแกรมมากหนัก ดิฉันก็อยากศึกษาเรียนรู้ 
		!!!แต่พอเข้าเรียนจริงๆแล้ว โปรแกรมล้วนๆ ซึ่งดิฉันไม่คุ้นเคยมาก่อน แต่ก็เรียนได้โอเค555 ยังไหวสู้ๆ