ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

ปี

สถาบัน

สาขา/ผลการเรียน

ปริญญาตรี 2560-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาการคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2553-2556 โรงเรียนรอมาเนีย วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาตอนต้น 2556-2560 โรงเรียนรอมาเนีย วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาตอนต้น 2556-2560 โรงเรียนรอมาเนีย วิทย์-คณิต
ประถมศึกษา 1-6 2547-2553 โรงเรียนบ้านแว้ง วิทย์-คณิต
อนุบาล1-2 2545-2547 โรงเรียนบ้านแว้ง -

ประสบการณ์การทำงาน

งาน

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน

งานปฎิคม แนะนำงานปฏิคมของคณะฯ ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
งานร้านถ่ายรูปของพี่บัณฑิต รับออเดอร์ตามที่พี่บัณฑิตต้องการ ในวันรับปริญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
งานไหว้ครูปี2561 แยกพาน รับพานจากอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
งานเฟรชชี่มหาวิทยาลัย ขายบัตรโหวต เตรียมงานจัดอุปกรณ์ต่างๆ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์

  • C
  • data base