Elements

 • Home
 • generic
 • elements
 • Profile
 • AboutMe
 • 10funfact
 • Resume
 • Timetable
 • Profile

  จะเป็นในส่วนประวัติส่วนตัวทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ สี อาหาร สัตว์เลี้ยง กิจกรรมยามว่าง คติประจำใจ และเหตุผลที่เรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  AboutMe

  จะเป็นในส่วนของลิงค์ภูมิลำเนา ความประทับใจของสถานที่บ้านเกิด สถานที่ท่องเที่ยว ประมวลภาพประทับใจต่างๆ

  10funfact

  จะเป็นเรื่องราวตลกและความประทับใจของฉันในอดีต ได้แก่

 • โดดข้ามรั้วเพื่อไปซื้อน้ำปั่นนอกโรงเรียน
 • ตอนอยู่ ป.3 จำได้ว่าเล่นซ่อนแอบที่ห้องสมุด
 • ตอนอยู่ ม.1 เดินตกท้อ ฮ่า
 • แกล้งเพื่อนเมื่อเพื่อนกินขนมในห้องเรียน
 • โดนพี่แกล้งวางกับดัก
 • แกล้งเพื่อนด้วยการติดป้ายที่รถ
 • โดนลิงไล่ตาม
 • ไปโรงเรียนเกือบสายทุกวัน
 • หนูอยู่ในถังน้ำในห้องส้วม
 • แกล้งสลับโต๊ะเพื่อน
 • Resume

  ประกอบด้วย

 • ประวัติการศึกษา
 • ประสบการณ์การทำงาน
 • ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์
 • Timetable

  จะเป็นในส่วนของตารางเรียน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปี2