"ค่ายเยาวชนอาสาพัฒนา"

"นาครธิปไตย"

27-29กรกฎาคม 2561

พบกับค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาเขต1 ระหว่างวันที่27-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ขุนทะเล.   อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช แล้วเจอกันครับ

23-25 มีนาคม 2561

ชีวิตเธอมีคุณค่า มวลประชาเขารออยู่ รอเธอเป็นผู้ก้าวไป จากดอกไม้ที่งอกงาม  ยามถึงคราชูช่อใบ ไปเถิดจงไปทั่วแดนพร้อมหรือยัง 23-25 มีนาคม นี้ มีใจ ชีวิตก็มีคุณค่า #แล้วเจอกัน

มูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนคนหนุ่มสาว