HOME AboutMe Resume Table Form1 Form2

***MY-Work***

1.สโมสรนิสิต ปี61

เคยทำงานเป็นสโมสรนิสิตปีการศึกษา 2561 อยู่ฝ่ายสวัสดิการ/ฝ่ายพยาบาล โดยหน้าที่หลักๆจะจัดการเเละดูเเลเรื่องอาหารการกินเเละยาทุกประเภทเมื่อมีการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่เช้ามีส่วนร่วมเเละได้ทำหน้าที่ คือ กิจกรรมรับน้อง61,กิจกรรมวันไหว้ครู,กิจกรรมสัปดาร์วิทยาศาสตร์,กิจกรรม Freshmen Boy & Girl และอีกหลายๆกิจกรรม โดยการทำหน้าที่ในกิจกรรมหลักๆจะเป็นการเตีรยมอาหารเป็นส่วนใหญ่

2.จัดโครงการเเบ่งปันรอยยิ้ม ปี61

เป็นในตัวเเทนของสโมสรนิสิต ที่ได้เขียนโครงการเเละจัดกิจกรรมเเบ่งปันรอยยิ้มให้กับเด็กเเละเยาวชน ณ.รร.บ้านแหลมดิน จ.พัทลุง เพื่อไปพัฒนารร.เเละมีการจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆเล็กน้อย การให้ความร่วมมือของชาวบ้านเเละบุคลากรในรร.ทำให้เราสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างราบรืน เเละสนุกกับการเล่นกิจกรรมต่างๆที่เราตั้งใจจะจัดขึ้น ทำให้โครงการผ่านไปด้วยดี

3.ช่วยงานสัปดาร์วิทยาศาสตร์

เคยช่วยงานสัปดาร์วิทยาศาสตร์ของสาขา ที่มีกลุ่มของเด็กๆมัธยมมาแข่งขันวิชาการทางคอมพิวเตอร์ ช่วยอาจารย์ทำอุปกรณ์เพื่อเตรียมการเเข่งขัน เเละยังทำหน้าที่แจก-เก็บ กระดาษคำตอบให้กับเด็กๆในการแข่งขัน