My Self

ประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน การติดต่อสื่อสาร

ประวัติส่วนตัว

นายฮัรซาน ชัชวาลย์ ชื่อเล่น ซาน
รหัสนิสิต 592021212
ที่อยู่ 13 ม.2 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมต จ.พัทลุง 93160

ประวัตการศึกษา

ชั้นประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ปากพะยูน มูลนิธิ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ปากพะยูน มูลนิธิ สายวิทย์-คณิต
ปริญญาตรี : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

การทำงาน

พ.ศ. 2550 : คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ
พ.ศ. 2558 : คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ปากพะยูน มูลนิธิ
พ.ศ. 2560 : คณะกรรมการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำแหน่ง : กราฟฟิกซ์ดีไซต์
พ.ศ. 2561 : คณะกรรมการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำแหน่ง : ประธานสโมสรนิสิต

ทำไมเรียนคอมพิวเตอร์

มีความฝันตั้งแต่สมัยเด็กว่า "อยากได้คอมพิวเตอร์สักเครื่อง" เรื่อยๆมา จนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พ่อแม่เลยตัดสินใจ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องแรก ในสมัยนั้นซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆ ตื่นเช้ามาก เพื่อมานั้งเล่นคอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์ที่เขาแถมมาให้ เล่นไปได้สักพัก มันก็ดับ และขึ้น Safe Mode ซึ่งตอนนั้นไม่รู้เลยว่าคืออะไร ก็พาไปซ่อมที่ร้าน จากนั้นทำให้คิดได้ว่า เอ่อ สักวันเราต้องซ่อมมันให้ได้ ต้องสร้างโปรแกรม สร้างเกมขึ้นมาให้ได้ เลยตัดสินใจเรียนสาขานี้ ^^