Fun Fact

1. ชอบเปิดเพลงฟังเวลาอาบน้ำ

2. ไม่ชอบกินข้าว แต่ชอบกินก๋วยเตี๋ยว

3. ฉันไม่ใช่ลูกคนเดียว แต่ฉันมีน้องชายอีกหนึ่งคน

4. เป็นคนไม่กินผักมาตั้งแต่เด็ก แล้วตอน ป.3 ครูบังคับให้กินจนอ้วกเลย พออีกวันเลยไม่ไปโรงเรียน จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กินเพราะผัก

5. เป็นคนที่ติดชาเย็นมากต้องกินทุกวันเลย และเคบบนว่า ถ้าผ่านวิชา SA จะหยุดกินชาเย็นหนุ่งเดือน เป็นอะไรที่ทรมานมาก

6. เป็นคนที่ชอบใส่แต่เสื้อสีขาว

7. ชอบใส่ถุงเช้าเวลานอน

8. ตอน ป.3 ไปหาปลากัดที่เหมืองน้ำ ตอนนั้นนั่งอยุ่บนรถจักรยานแล้วก้มดูปลากัดในเหมือง พลาดท่าเลยตกทั้งคนและรถ

9. เวลาอยู่หอชอบอยู่เงียบๆคนเดียว ชอบความเป็นส่วนตัว ไม่ชอบความวุ่นวาย

10. ตอน ม. น้ำหนักขึ้นทีเดียว 10 กก. เพราะเป็นไข้เลือดออก พอออกจากโรงพยาบาลแม่พาไปซื้อชุดนักเรียนใหม่หมดเลย