รหัสสมาชิก : $id"; ?>
ชื่อ :
นามสกุล :

ส่วนของที่แสดงหลังจากบันทึกแล้ว Untitled Document
รหัส Id นี้มีอยู่แล้ว
"; echo ""; echo "

"; echo "
[Back]
"; //กลับไปยังหน้า guestbook.php exit(); } else {*/ mysql_query("INSERT INTO $tb (id, name, surname) values ('$id', '$name', '$surname')") or die ("Add ข้อมูลลง Table ไม่ได้ "); ?>
โชว์ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก
ชื่อ
นามสกุล

Add ข้อมูลลง Table เสร็จเรียบร้อยแล้ว
"; echo "
"; echo "

"; echo "
[Back]
"; //กลับไปยังหน้า guestbook.php //} mysql_close($connect); //mysql_close ปิดการเชื่อมตัวกับ mysql ?>