แนะนำอาหาร ณ ป่าพะยอม

วันนี้เราขอแนะนำร้านอาหาร ณ ป่าพะยอม

หากเป็นอาหารมื้อเช้าที่นี่นิยมทานขนมจีนกับไก่ทอดกัน

ถ้าหากเป็นมื้อเที่ยงคุ้มๆอยู่ท้องต้องข้าวร้านป้าวรรณ ครัวพังงา

และถ้าต้องการเป็นของหวานมีทั้งร้านไทยพุทธและร้านอิสลาม