ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

ข้อมูลข่าวประชาสัมพัทธ์

ชื่อโครงการ วันที่จัด สถานที่ รายละเอียด
ค่ายคอม 2019-04-02 - 2019-04-02 คณะวิทยาศาสตร์2
ภาษาญี่ปุ่น 2019-04-03 - 2019-04-02 คณะวิทยาศาสตร์