รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 000001
ชื่อสินค้า: เสื้อยืด
ค่าแรงในการตัดเย็บ: 100
จำนวนกระดุมที่ใช้แขนยาว(เม็ต): 0
จำนวนกระดุมที่ใช้แขนสั้น(เม็ต): 0
จำนวนผ้าที่ใช้ตามไซต์แขนสั้น(เมตร):
S: 1.34 M: 1.37 L: 1.39 XL: 1.42 XXl: 1.44
จำนวนผ้าที่ใช้ตามไซต์แขนยาว(เมตร):
S: 2.08 M: 2.10 L: 2.13 XL: 2.15 XXl: 2.18