Light mode Dark mode

FAISOL KANDEE

บันทึกเรื่องราวของชายคนหนึ่ง

http://std.csit.sci.tsu.ac.th/582021278/index.php/2018/11/20/film8/

Film#8

ท้องฟ้า ที่มีผู้สร้าง เคยสังเกตไหมว่าบนท้องฟ้าที่เรามอง มันช่างน่าอัศจรรย์จริง ที่ทุกวันเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ารูปร่างประหลาดตาเหล่านั้น มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน เราเคยคิดบ้างไหม ว่าแท้...

อ่านต่อ
http://std.csit.sci.tsu.ac.th/582021278/index.php/2018/11/20/film7/

Film#7

ดอกไม้ริมทาง เราทุกคนล้วนแล้วแต่ เกิดมามีชีวิตที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือความเป็นมนุษย์ ที่มีจิตใจ เวลาพบเจอกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำ...

อ่านต่อ
http://std.csit.sci.tsu.ac.th/582021278/index.php/2018/11/20/film6/

Film#6

เงาสะท้อน เงาสะท้อนที่เรามองเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเงานที่สะท้อนจากพื้นน้ำ หรือเราที่สะท้อนกับกระจกหรือสิ่งอื่น มันได้มุมมองอะไรแก่เราบ้าง

อ่านต่อ
http://std.csit.sci.tsu.ac.th/582021278/index.php/2018/11/20/film5/

Film#5

คาดไม่ถึง สิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน ทุกคนต้องเคยเจอกับเรื่องที่ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้น กับคนใกล้ตัว หรือแม้แต่ตัวเราเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลกับตัวเราจนไม่คิ...

อ่านต่อ
http://std.csit.sci.tsu.ac.th/582021278/index.php/2018/11/20/film4/

Film#4

เธอคือดอกไม้ที่บานในที่ลับตา ผมชอบในความเป็นเธอ ชอบที่เธอไม่เหมือนใคร ชอบมุมมองของเธอ ชอบการกระทำของเธอ ชอบรอยยิ้มของเธอ  

อ่านต่อ
http://std.csit.sci.tsu.ac.th/582021278/index.php/2018/11/20/film1/

Film#1

การเป็นคนแรก ของการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือสิ่งที่ผู้คนหลายคนใฝ่ฝันอยากที่จะเป็น เพราะมันเปรียบเสมือนผู้ที่ชนะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ให้เป็นคนแรกของสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้คน  แน...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..