Light mode Dark mode

FAISOL KANDEE

บันทึกเรื่องราวของชายคนหนึ่ง

Film#6

เงาสะท้อน

เงาสะท้อนที่เรามองเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเงานที่สะท้อนจากพื้นน้ำ หรือเราที่สะท้อนกับกระจกหรือสิ่งอื่น มันได้มุมมองอะไรแก่เราบ้าง

faisolkandee

แสดงความคิดเห็นของคุณที่นี่

loading, please wait..

loading, please wait..