Light mode Dark mode

FAISOL KANDEE

บันทึกเรื่องราวของชายคนหนึ่ง

Film#5


คาดไม่ถึง

สิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน ทุกคนต้องเคยเจอกับเรื่องที่ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้น กับคนใกล้ตัว หรือแม้แต่ตัวเราเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลกับตัวเราจนไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเรา แต่พอมันมาเกิดกับตัวเราเอง ทำให้เราแถบตั้งตัวไม่ทันที่จะรับมือกับมันเลย แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะมันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

faisolkandee

แสดงความคิดเห็นของคุณที่นี่

loading, please wait..

loading, please wait..