Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

เด็กหญิงศศินา คงเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

   เด็กชายสิรภพ สุภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

             โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

             ครูที่ปรึกษาปรียานุช บรรจงการ

ครูสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

            ครูที่ปรึกษา ณรงค์ฤทธิ์   อำไพ

ครูสอนคอมพิวเตอร์  โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง