Get Adobe Flash player

รูปภาพ


Thailand

วิวัฒนาการ

การศึกษาแห่งชาติ

“ประเทศไทย ๔.๐” หรือ “ THAILAND 4.0 ” เป็นคำที่เป็นมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจากหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะ พล.อ. ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มักจะพูดถึง การนำประเทศไทยไปสู่โมเดล “ THAILAND 4.0 ”
แล้ว “ THAILAND 4.0 ” คืออะไร ?
เราๆ ท่านๆ ชาวบ้านร้านตลาด ข้าราชการชั้นผู้น้อยคงต้องติดตามว่า ผู้นำประเทศกำลังจะพาพวกเราไปทางไหน ? อย่างไร? อย่างน้อยการปรับตัวรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ให้เป็นโอกาส ไม่ใช่เป็นอุปสรรค์ ปัญหา ต่อการทำงานและดำเนินชีวิต

ไทยแลนด์ 4.0ขอพูดเพื่อให้เห็นภาพ “ THAILAND 4.0 ” คร่าวๆ ดังนี้ ครับ
จากยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลปัจจุบัน เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ”
ภารกิจประการสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้หลายประเทศได้กำหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21

Read more»