ร้านShopper Shop

ใบสั่งซื้อวัถุดิบ

รหัสผู้ขาย:

 

ชื่อผู้ขาย:

ที่อยู่:

จังหวัด:

ไปรษณีย์:

เลขที่ใบสั่งซื้อ:

วันที่สั่งซื้อ:

โทรผู้ขาย:

 

   
รหัสวัตถุดิบ ชื่อวัถุดิบ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทั้งหมด
ราคารวมทั้งหมด: บาท

 ลงชื่อ ................................

(ผู้จัดการร้าน)